Wanneer is btw-teruggaaf mogelijk bij een oninbare vordering?

januari 2017

Om btw terug te kunnen vragen ter zake van een oninbare vordering, moet met enkele punten rekening worden gehouden. Per 1 januari 2017 zijn enkele regels gewijzigd.

Achtergrond

Bij het versturen van een factuur aan een klant dient door de btw-ondernemer btw worden betaald/afgedragen. Wanneer de klant niet of gedeeltelijk het bedrag voldoet, dan kan de ondernemer de betaalde btw terugvragen. Het voor de btw kwalificeren als oninbare vordering bleek een flinke uitdaging te zijn in de praktijk. In de zomer van 2016 is na een consultatieronde een nieuw wetsvoorstel ingediend voor het vereenvoudigen van de regeling. Met het voorstel werd beoogd meer duidelijkheid te verschaffen over de teruggaafregeling, en meer specifiek het moment waarop het teruggaafrecht ontstaat en een één-jaars-fictie voor de vaststelling van het teruggaafmoment.

Wijzigingen per 2017

De één-jaars-fictie is geactiveerd. De Belastingdienst laat weten dat een vordering als oninbaar wordt aangemerkt als de vordering een jaar na de uiterste betaaldatum nog niet is voldaan. Het terugvragen is enigszins vereenvoudigd in 2017. In plaats van een apart verzoek kan de terug te vragen btw worden opgenomen als aftrekbare voorbelasting (vraag 5b van de aangifte) of als negatieve omzet met het daarbij behorende negatieve bedrag aan btw (vraag 1a of 1b van de aangifte).

Voor overgenomen vorderingen geldt, dat de overnemende ondernemer alleen via een teruggaafverzoek btw kan terugvragen. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het formulier ‘Verzoek om teruggaaf van Omzetbelasting (overgenomen vorderingen)’. Deze zal later in 2017 worden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst.

De afnemer moet zijn op de aangifte afgetrokken voorbelasting terugbetalen als hij het factuurbedrag (deels) heeft teruggekregen of op het moment dat duidelijk is dat hij de factuur niet (helemaal) gaat betalen. Nieuw is dat de afnemer de btw uiterlijk 1 jaar ná de uiterste betaaldatum van de factuur moet terugbetalen.

Met vriendelijke groet,
H.A. van Duuren
Aan de inhoud van dit nieuwsbericht wordt de uiterste zorg besteed. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid of de gevolgen daarvan.