De gehele administratie door Administratiekantoor van Duuren
Binnen zonder afspraak

Nieuws van Administratiekantoor H.A. van Duuren

Hier delen wij regelmatig de laatste nieuwsberichten over de ontwikkelingen in de administratie.
 

Geen IB-onderneming bij stuctureel negatieve omzetten

mei 2017

In de uitspraak van Hof Den Haag van 19 april 2017, staat centraal of een vrouw in 2012 een onderneming drijft. In de periode 2009 tot en met 2014 heeft mevrouw X met haar activiteiten, bestaande uit coaching, therapie en loopbaanbegeleiding, een negatief resultaat behaald. In geschil is of de Inspecteur bij de aanslagregeling IB/PVV 2012 terecht het standpunt heeft ingenomen dat de activiteiten geen bron van inkomen vormen.

Vanaf 1 juli 2017 geen pensioenopbouw in eigen beheer meer

april 2017

Het pensioen in eigen beheer (PEB) is de laatste jaren steeds minder aantrekkelijk geworden. Dat komt onder meer door de steeds complexere wetgeving en de grote verschillen tussen de fiscaal verplichte rekenrente (4%) en de marktrente (minder dan 1%). Dit leidt ertoe dat het bedrag van de pensioenvoorziening veel te laag is om de werkelijke verplichting te kunnen...

Reiskostenvergoeding voor werknemers met eigen auto

maart 2017

De werkkostenregeling geeft de mogelijkheid om maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (‘de vrije ruimte’) te besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt is voor de loonheffingen onbelast. Daarnaast zijn nog onbelaste vergoedingen en/of verstrekkingen mogelijk via gerichte vrijstellingen en gelden er bepaalde nihil waarderingen....

Giftenaftrek werkt niet optimaal maar...

feburari 2017

Eind januari 2017 is een evaluatieonderzoek naar de giftenaftrek gepubliceerd. Het onderzoek is in opdracht van de staatssecretaris van Financiën uitgevoerd. De voornaamste conclusie is dat de giftenaftrek zeker niet optimaal werkt maar dat een goed alternatief ontbreekt. Bovendien zijn beleidscontinuïteit en beleidsconsistentie op dit vlak van groot belang voor de regeling en ...

Wanneer is btw-teruggaaf mogelijk bij een oninbare vordering?

januari 2017

Om btw terug te kunnen vragen ter zake van een oninbare vordering, moet met enkele punten rekening worden gehouden. Per 1 januari 2017 zijn enkele regels gewijzigd...