Investeringen 2021

Januari 2021

Ondernemers die investeren, krijgen dit jaar meer investeringsaftrek. Dit komt door aanpassingen aan de inflatie en de verhoging
van de energie-investeringsaftrek. Ook is er een nieuwe investeringsfaciliteit, de baangerelateerde investeringskorting (BIK).

Aanpassing aan inflatie
De aanpassing aan de inflatie betekent dat het maximum van de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen, de KIA, stijgt naar € 16.568,-. Dit maximum bereikt men als in 2021 wordt geïnvesteerd voor een bedrag
tussen € 59.171,- en € 109.574,-.

Let op!
Men heeft pas recht op de KIA als er in 2021 voor meer dan € 2.400,- wordt geïnvesteerd.

Verbetering EIA
De investeringsaftrek voor energiezuinige investeringen gaat dit jaar licht omhoog. Voor energiezuinige investeringen die op de zogenaamde Energielijst voor 2021 voorkomen, krijgt men een energie-investeringsaftrek (EIA) van 45,5%, tegen 45% vorig jaar. Daarnaast wordt het maximum aan investeringen waarvoor de EIA verkregen kan worden, verhoogd van € 124 miljoen naar € 126 miljoen.

MIA en Vamil ongewijzigd
De percentages van de milieu-investeringsaftrek (MIA) blijven ongewijzigd. Afhankelijk van het bedrijfsmiddel levert een investering 36%, 27% dan wel 13,5% aan MIA op. Alleen investeringen die op de Milieulijst voor 2021 staan, komen voor de MIA in aanmerking. Ook de Vamil blijft ongewijzigd.

Met de Vamil kunt u tot 75% van sommige investeringen op de Milieulijst willekeurig afschrijven. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Dit jaar hebben ondernemers met personeel in dienst recht op een extra investeringsfaciliteit, de BIK. De BIK komt niet in aftrek op de winst, maar via de BIK kan 3,9% van het investeringsbedrag tot € 5 miljoen worden verrekenend met de loonheffing. Bij een hoger investeringsbedrag is over het meerdere 1,8% te verrekenen.

0
Feed

Administratiekantoor H.A. van Duuren

Arnhemseweg 140 

7335 DM Apeldoorn

KvK 67676383

Op al onze diensten zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.

Openingstijden

Maandag 08:30 - 17:00

Dinsdag 08:30 - 17:00

Woensdag 08:30 - 17:00

Donderdag 08:30 - 17:00

Vrijdag 08:30 - 17:00

Dé oplossing voor uw administratie en belastingzaken.