Binnen zonder afspraak

Nieuws van Administratiekantoor H.A. van Duuren

Hier delen wij regelmatig de laatste nieuwsberichten over de ontwikkelingen in de administratie.

 

 

 

Algemene voorwaarden van ons kantoor  

 

 

 

December 2022

 

Algemene voorwaarden van ons kantoor zijn per heden gewijzigd. 

Een recent exemplaar is te downloaden via onze website.

 

Box 3-heffing op basis van werkelijk rendement pas in 2026

 

 

 

September 2022

 

In het coalitieakkoord spraken de regeringspartijen af om vanaf 2025 de box 3-heffing te laten plaatsvinden op basis van het werkelijke rendement.

Deze ingangsdatum is verschoven naar 2026.

 

Excessief lenen bij B.V.

 

 

 

September 2022

 

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’, ook wel dga-taks genoemd, aangenomen.
Dit wetsvoorstel wil bij leningen van meer dan € 700.000,-- bij de eigen B.V., het bedrag boven die € 700.000,-- belasten in box 2.

 

Geen herstel voor niet-bezwaarmakers Box 3

 

 

 

September 2022

 

Het kabinet heeft besloten om de groep niet-bezwaarmakers uit het box 3-dossier geen herstel te geven. Dat werd bekendgemaakt op Prinsjesdag 2022. 

 

Belastingplan 2023 

 

 

 

September 2022

 

De minister van Financiën heeft de Rijksbegroting 2023, inclusief de Miljoenennota, aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierbij zit ook het Belastingplan 2023. Daarin staat een reeks voorgenomen maatregelen, waarvan een 3-tal uitgebreider toegelicht. 

 

Heffing Box 3 

 

 

 

Februari 2022

 

Het kabinet bekijkt of de heffing over vermogen in box 3 sneller kan worden aangepast dan gepland. Oorspronkelijk wilde het nieuwe kabinet dit in 2025 realiseren, maar het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 dwingt het kabinet min of meer dit eerder te doen. 

 

Box 3 

 

 

 

Februari 2022

 

Arrest Hoge Raad

Eind december vorig jaar heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de heffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Europese recht. Die heffing is namelijk gebaseerd op een fictief rendement. De Hoge Raad is van mening dat het werkelijke rendement hiervoor doorslaggevend moet zijn.

 

Drempel dga-taks 

 

 

 

Februari 2022

 

Het nieuwe kabinet heeft een versoepeling van het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ afgesproken, in de volksmond ook wel aangeduid als de dga-taks. Dit wetsvoorstel wil leningen van meer dan € 500.000 bij de eigen bv belasten in box 2. In het coalitieakkoord is nu een verhoging van dit bedrag naar

€ 700.000,-- opgenomen.

 

Gebruikelijk loon 2022 

 

 

 

Januari 2022

 

Ook dit jaar wordt het zogenaamde gebruikelijk loon van een dga verhoogd. Het loon dat een dga jaarlijks verplicht uit de bv ten minste op moet nemen, stijgt van € 47.000,-- naar € 48.000,--.

 

UBO-register 

 

 

 

Januari 2022

 

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Organisaties kunnen hun UBO tot en met uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

 

Deponeren jaarrekening B.V. bij Kamer van Koophandel 

 

 

 

December 2021

 

Binnen welke termijn moet u uw jaarrekening deponeren?

De jaarrekening 2020 moet uiterlijk 31 oktober 2021 zijn opgemaakt. Als de bestuurder ook aandeelhouder is, heeft u vervolgens acht dagen om te publiceren na ondertekening van de jaarrekening.

 

Fiscale tips voor het einde van het jaar 

 

 

 

December 2021

 

Schenken

€ 105.302,-- is het bedrag dat je belastingvrij mag weggeven aan iedereen tussen de 18 en 40 jaar. Dit geld moet dan gebruikt worden voor een eigen huis, om bijvoorbeeld de hypotheek af te lossen of een verbouwing te betalen. Vooral ouders en kinderen maken gebruik van de jubelton. ‘Je kunt dit bedrag ook schenken als je kind geen koophuis heeft. Als je dat doet in 2021, heeft je kind nog twee volledige kalenderjaren om een huis te kopen. In die periode moet het huis geleverd zijn, het koopcontract is niet genoeg. Als er geen huis wordt gekocht kunnen ouders vastleggen dat een kind het geld terugbetaalt. ‘Anders is het een schenking en moet het kind 10% schenkbelasting betalen.’

 

De thuiswerkkosten- en reiskostenvergoeding in 2022! 

 

 

 

December 2021

 

Als gevolg van de coronacrisis werken veel werknemers vanuit huis. De verwachting is dat ook na de coronacrisis een groep werknemers (deels) blijft thuiswerken. In dit kader is het Belastingplan 2022 een gerichte vrijstelling opgenomen voor een thuiswerkkostenvergoeding.

 

Oude ondernemersportaal vervalt per 01-01-2022 

 

 

 

Oktober 2021

 

De Belastingdienst verstuurt ruim 280.000 brieven aan ondernemers die op dit moment de btw-aangiften doen via het oude ondernemersportaal.

Vanaf 2022 vervangt Mijn Belastingdienst Zakelijk het oude ondernemersportaal. In de brief doet de Belastingdienst suggesties aan deze groep
ondernemers om zich daarop voor te bereiden.

 

Gewone betalingsregels belastingen weer van kracht 

 

September 2021

 

Eind september 2021 kregen ondernemers een brief van de Belastingdienst dat de invorderingsmaatregelen weer worden opgestart.

Wat betekent dit en moet u zich nu zorgen maken? Wanneer speelt dit?

 

Belastingdienst start weer met invordering belastingen 


September 2021


De Belastingdienst heeft de invordering van de openstaande belastingaanslagen tijdens de coronaperiode gepauzeerd om burgers en ondernemers financiële ruimte te bieden in de moeilijke coronatijd. Nu de economie weer aantrekt en de steunmaatregelen worden afgebouwd, attendeert de Belastingdienst deze belastingplichtigen er op dat er nog een vordering openstaat en dat de Belastingdienst weer start met het invorderen daarvan. Dat gebeurt geleidelijk aan.Vaststellingsverzoek NOW 1.0 uiterlijk 31 oktober 2021 aanvragen


September 2021


"Accountants en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een oplossing gevonden voor enkele complexe problemen  

waar accountants tegenaan lopen bij de controle van de NOW-regeling", schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.
Wat moet u weten en wanneer is wat op u van toepassing?  


Aanvraag TVL


September 2021


Ondernemers met minstens 30% omzetverlies kunnen voor het derde kwartaal van dit jaar vanaf 31 augustus TVL aanvragen.

Aanvragen moet digitaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).


Zesde NOW-periode


September 2021


Ondernemers kunnen voor de zesde NOW-periode, de periode van juli tot en met september 2021, een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

Dit is mogelijk tot en met uiterlijk 30 september 2021.


Buitenlandse BTW


September 2021


Als u in 2020 in een ander EU-land buitenlandse BTW op kosten betaalde, heeft u nog maar even om deze BTW terug te vragen. De deadline ligt namelijk op 30 september 2021. De Belastingdienst waarschuwt om tijdig actie te ondernemen, omdat in voorgaande jaren de laatste dagen de systemen overbelast raakte.


Aftrek studiekosten vervalt vanaf 2022 en wordt STAP-budget


Augustus 2021


Per 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden  en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie


Aanvraag 6e periode NOW vanaf 26 juli


Juli 2021


Vanaf 26 juli tot en met 30 september kunt u een aanvraag indienen voor de 6e periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Deze tegemoetkoming geldt voor de periode van juli tot en met september 2021.


STAP-budget vervangt fiscale aftrek scholingsuitgaven


Juli 2021


De fiscale aftrek voor scholingsuitgaven in de aangifte Inkomstenbelasting (IB) komt te vervallen per 1 januari 2022.

Daarvoor komt in de plaats het STAP-budget voor opleiding en ontwikkeling.


Versoepeling KOR met terugwerkende kracht


Juli 2021


Wanneer u als ondernemer een jaaromzet van maximaal € 1.800 heeft, dan kunt u de kleineondernemersregeling (KOR) voor de btw toepassen zonder dat u dit  meldt aan de Belastingdienst. Ook de minimale termijn van drie jaar voor toepassing van de KOR wordt losgelaten.

Aftrek studiekosten vervalt vanaf 2022 en wordt STAP-budget 


Augustus 2021


Per 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden  en werkzoekenden.


Deadline vaststellen TVLQ4 2021 verlengd naar 1 september 2021 


Juli 2021


Ondernemers krijgen twee maanden langer de tijd om aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) de definitieve omzetdaling door te geven in het  kader van de TVL over het vierde kwartaal van 2020, de periode oktober t/m december 2020. De gegevens moeten vóór 1 september van dit jaar worden  aangeleverd in plaats van 1 juli.

Corona? Geen verder versoepeling excessief lenen dga 


Juli 2021


Vanaf 2023 mogen dga’s niet meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv.

Het wetsvoorstel waarin dit geregeld wordt, zal niet verder worden versoepeld vanwege de coronacrisis.
Dit meldde staatssecretaris Vijlbrief eerder aan de Tweede kamer.

Alle arbeidscontracten uitgelegd in een notendop 


Juli 2021


Hoe kies je een arbeidscontract voor je werknemer dat bij jouw onderneming past? Ga je voor flex, oproep, vast of tijdelijk? Elk soort contract heeft zijn voor- en nadelen. Denk aan verschillen in jouw verantwoordelijkheid bij verzuim, sociale premies en werkuren. Een overzicht van de verschillende soorten arbeidscontracten.

Veel gestelde vragen over de KOR 


Juli 2021


Levert de KOR voordeel op voor mij en mijn klant? En wat is het beste moment waarop ik me aanmeld? Gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR)  lijkt voor veel ondernemers aantrekkelijk. Toch is dit niet altijd zo. Ben je bijvoorbeeld van plan om grote investeringen te doen? Dan is de KOR waarschijnlijk geen verstandige keuze omdat je geen btw kunt terugvragen. Lees de veel gestelde vragen en 3 ervaringen van ondernemers met de KOR.

Wetswijzigingen voor mkb'ers per 1 juli 2021 


Juli 2021


Per 1 juli 2021 krijg je te maken met nieuwe wetten en regels. Ongevraagde verkooptelefoontjes zijn straks verboden, de wettelijke regels voor bestuurders en toezichthouders kunnen veranderen en eHerkenning wordt nog veiliger. De belangrijkste wetswijzigingen voor mks'ers op een rij:

Digitale bewaarplicht 


Juli 2021


Ondernemers dienen hun administratie in beginsel zeven jaar te bewaren. Administraties zijn tegenwoordig vergaand gedigitaliseerd en dus heeft de Belastingdienst de fiscale eisen hieromtrent toegelicht.

Per 1 juli 2021 extra regels voor Vereniging en Stichting  


Juni 2021


Besturen van verenigingen en stichtingen krijgen met ingang van 1 juli van dit jaar met extra regels te maken. Dit is het gevolg van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Sterke inkomensdaling door corona? Gebruik de middelingsregeling 


Juni 2021


Door corona hebben veel ondernemers een sterke inkomensdaling gehad. Is dat bij u ook het geval? Dan is er de middelingsregeling. Dat is een regeling voor belastingplichtigen met een wisselend inkomen en kan daarom interessant zijn in deze tijden van wisselende inkomsten door corona.

Aanvraag corona-noodsteun Apeldoornse ondernemers  


Mei 2021


Het corona-noodsteunpakket van de gemeente Apeldoorn voor ondernemers in deze gemeente is vanaf woensdag 26 mei om 9.00 geopend.

Informeer werknemer tijdig over opname vakantiedagen 


Mei 2021


Een werkgever moet de werknemer tijdig infomeren over de wettelijke vakantiedagen die nog niet zijn opgenomen. Doet hij dat niet, dan blijven de niet opgenomen vakantiedagen gewoon staan en vervallen ze niet per 1 juli 2021.

Voorkom belastingrente met tijdige aangifte of aanvraag voorlopige aanslag


April 2021


Als u verwacht dat u over het jaar 2020 inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet betalen of moet bijbetalen, bent u misschien ook belastingrente

verschuldigd. U kunt dit voorkomen door op tijd uw aangifte in te dienen of een voorlopige aanslag aan te vragen.

Taxatiewaarde van belang voor startersvrijstelling per 1 april 


April 2021


Voor de waarde waarover overdrachtsbelasting berekend wordt, is de waarde in het economisch verkeer bepalend, of de koopsom indien die hoger is.

Belastingheffing bij partner van ondernemer met TOZO


Maart 2021


Ondernemers die in 2020 een Tozo-uitkering ontvingen en een partner hebben, kunnen bij de aangifte over 2020 geconfronteerd worden met een belastingheffing bij die partner. Dit is het gevolg van het feit dat de Tozo voor 50% aan die partner wordt toegerekend. De ‘schade’ kan in de honderden euro’s lopen.

Extra opletten bij aangifte Inkomstenbelasting 2020


Maart 2021


Vanaf 1 maart kunnen ondernemers en particulieren weer aangifte doen voor het jaar 2020. Heeft u deze al gedaan? Vanwege corona is het wel zaak om dit jaar

extra op te letten.


Wat zijn de specifieke aandachtspunten?

Lagere WOZ-waarde bedrijfspanden wegens Corona


Maart 2021


De coronacrisis heeft flinke gevolgen voor burgers en bedrijven. Met name de horecasector is zwaar de klos door alle beperkende maatregelen. Maar heeft de crisis ook gevolgen voor de WOZ-waarde van bedrijfspanden? 

Aanvraag periode definitieve berekening verlengd


Februari 2021


Werkgevers krijgen meer tijd om de definitieve aanvraag voor de NOW, de tegemoetkoming in de loonkosten, in te dienen. Voor het indienen van de aanvraag voor de definitieve vaststelling NOW 1.0 is de termijn verlengd naar 31 oktober 2021. Dit heeft minister Koolmees bekendgemaakt.

U ontvangt betalingskorting voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting


Januari 2021


Krijgt u een voorlopige aanslag 2021 die u moet betalen? En doet u dat in 1 keer, vóór de 1e betaaldatum? Dan krijgt u betalingskorting.

Voorlopige aanslag 2021


Januari 2021


Hebt u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2021 ontvangen? Controleer deze dan goed want deze aanslag is gebaseerd op uw bij de Belastingdienst bekende gegevens. Die kunnen nogal afwijken van uw huidige situatie.

Wijziging werkkostenregeling 2021


Januari 2021


Per 1 januari 2021 gaat de vrije ruimte binnen de WKR naar 1,7% over de eerste € 400.000,- van de loonsom. Over het meerdere van uw loonsom wordt de vrije ruimte 1,18%. In 2020 was naar aanleiding van de coronacrisis de vrije ruimte (eenmalig) verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000,-  van de loonsom.

Gebruikelijk loon DGA 2021


Januari 2021


Het gebruikelijk loon voor de DGA stijgt in 2021 naar € 47.000,-. In 2020 was dit nog € 46.000,-. De regeling voor gebruikelijk loon

geldt voor iedereen die een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap en ook werk verricht voor diezelfde onderneming. Zij moeten in de loonaangifte een
salaris opnemen dat 'gebruikelijk' is voor de werkzaamheden. Voor 2021 geldt dus als richtlijn een salaris van € 47.000,-.

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)


Januari 2021


Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Investeringen 2021


Januari 2021


Ondernemers die investeren, krijgen dit jaar meer investeringsaftrek. Dit komt door aanpassingen aan de inflatie en de verhoging

van de energie-investeringsaftrek. Ook is er een nieuwe investeringsfaciliteit, de baangerelateerde investeringskorting (BIK).

Schenkingen 2021


Januari 2021


Met een nieuw jaar is er ook weer een nieuwe schenkvrijstelling. Deze is vanwege corona extra met € 1000,- verhoogd ten opzichte van vorig jaar.

Verliesverrekening 2021


Januari 2021


Hebt of verwacht u verrekenbare verliezen in de vennootschapsbelasting? Bekijk dan tijdig de gevolgen van de gewijzigde verliesverrekeningsregels. De regels worden verruimd, maar ook beperkt.

Kunt u een vaccinatie van een werknemer eisen?


Januari 2021


Kunt u een werknemer verplichten zich te laten inenten? Mag de sollicitant in een sollicitatiegesprek gevraagd worden of hij zich heeft laten inenten? Mag

u een vaccinatieverplichting in de functie-eis opnemen? Is het antwoord op die laatste vraag anders voor zorgpersoneel?

Mondkapje verplicht stellen?


Januari 2021


Kunt u als werkgever, om te voldoen aan uw zorgplicht, het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht stellen? En wie betaalt dat dan? En wat als

een werknemer geen mondkapje wil dragen?

NOW 3.0


Januari 2021


De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per april 2021 ten minste 30%). Werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Daarmee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

U kunt voor de aanvraag voor het tweede tijdvak terecht van 15 februari tot en met 14 maart 2021.

Uitstel van betaling 36 maanden in verband met Corona


Januari 2021


In de situatie waarin een ondernemer verlengd uitstel (tot en met 31 december 2020) heeft gekregen, worden de volgende aanslagen/belastingschulden

meegenomen in de betalingsregeling van 36 maanden:

Voorraadvergoeding en Tozo


Januari 2021Overzicht belastingschulden


Januari 2021


Vanwege de coronacrisis hebben ondernemers de mogelijkheid om uitstel van betaling van belastingschulden aan te vragen tot 1 april 2021. Uitstel is al sinds het begin van de coronacrisis in maart van 2020 mogelijk, reden waarom de mogelijkheden worden verruimd om een overzicht van deze schulden op te vragen.


Extra Coronasteun voor zwaarst getroffen sectoren


Januari 2021


Vanwege de aanhoudende coronacrisis is er vanuit het kabinet opnieuw extra financiële steun beschikbaar gesteld voor de zwaarst getroffen bedrijven. De

maatregelen borduren voort op de al bestaande steunpakketten, maar bevatten ook nieuwe regelingen.

De Hoge Raad legt het begrip "rentedragend" nader uit


December 2019


De Hoge Raad oordeelt dat met “rentedragend geworden” in de zin van art. 3.146 Wet IB 2001 niet wordt gedoeld op de
situatie waarin wegens vertraging in de voldoening van een geldsom rente wordt verschuldigd.

Box 3-heffing 2015 in strijd met Europees recht


December 2019


Spaarders kregen in 2015 zo weinig voor hun geld, dat de box 3-heffing in dat jaar in strijd is met het Europees recht. Daarmee groeit de druk op de
Staat om een compensatie uit te keren. Dat schrijft De Telegraaf op basis van een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag.

De Hoge Raad legt het begrip "rentedragend" nader uit


December 2019


De Hoge Raad oordeelt dat met “rentedragend geworden” in de zin van art. 3.146 Wet IB 2001 niet wordt gedoeld op de
situatie waarin wegens vertraging in de voldoening van een geldsom rente wordt verschuldigd.

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)


November 2019


De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een feit: de Eerste Kamer heeft de WAB aangenomen. Met de wet worden enkele nadelige effecten en niet behaalde doelen van de WWZ gerepareerd. Zo worden onderdelen uit de regeling voor de transitievergoeding, de ketenregeling en de WW-premie opnieuw aangepast. De nieuwe wet zal (met uitzondering van het pensioen van payrollmedewerkers) op 1 januari 2020 in werking treden. We zetten de belangrijkste maatregelen voor op een rij.

Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij erflaatster


November 2019


De Hoge Raad oordeelt dat zorgkosten die zijn betaald na overlijden van belastingplichtige slechts in aanmerking komen bij de erfgenaam met inachtneming van voor die erfgenaam geldende drempel.

Nieuwe KOR: vóór of na 20 november actie ondernemen?


Oktober 2019


Kleineondernemersregeling (KOR) wijzigt per 1 januari 2020 van een belastingverminderingsregeling naar een omzet gerelateerde btw-vrijstelling. Wel
of niet kiezen voor deelname aan de nieuwe KOR hangt af van de persoonlijke situatie van de ondernemer.

Beleggers dupe van lagere spaarbelasting


Oktober 2019


Vorige week maakte het kabinet bekend dat het vanaf 2022 de belasting op spaargeld fors wil verlagen. Deze operatie zal budgettair neutraal worden doorgevoerd: de staat mag er bij invoering geen euro op achteruitgaan. Dit betekent dat andere groepen belastingplichtigen de financiering van deze belastingverlaging moeten ophoesten. In diverse media is de belegger aangewezen als het kind van de rekening.

Belasting op spaargeld fors omlaag


September 2019

Vanaf 2022 gaat de belasting die spaarders betalen in box 3 fors omlaag. Er wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen spaargeld, beleggingen en
leningen. Elk krijgt een eigen forfaitair rendement respectievelijk forfaitaire debetrente. Belastingplichtigen die lenen om te beleggen in box 3 worden
zwaarder belast. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Deadline aanmelding nieuwe KOR nadert


September 2019


Ondernemers en organisaties die in aanmerking willen komen voor de vernieuwde kleine ondernemersregeling (KOR) kunnen zich tot uiterlijk 20 november 2019
aanmelden bij de Belastingdienst.

Aftrek eigen woning bij echtscheiding toegerekend aan economische eigenaar


Augustus 2019


Rechtbank Den Haag oordeelt dat bij de toerekening van de belastbare inkomsten uit eigen woning niet moet worden aangesloten bij de juridische
eigendom, maar bij de economische eigendom en dat X die vanaf 1 januari 2014 voor 100% heeft.

Boete van € 369 voor niet doen van aangifte is redelijk


Augustus 2019


Hof Amsterdam oordeelt dat de boete van € 369,-- in overeenstemming is met de ernst van het begane feit. Dat X eerst bericht heeft gekregen dat zij
geen aangifte hoefde te doen, is niet van belang omdat de inspecteur X later heeft uitgenodigd en aangemaand om aangifte te doen.

Woning bij bedrijfspand behoort tot verplicht privévermogen


Juli 2019


Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat beide panden constructief zelfstandig bruikbare gebouwen zijn die aan elkaar zijn geschakeld door middel
van een gemeenschappelijke entree. De woning behoort tot het verplicht privévermogen van X.

Op derdenrekening notaris gestort bedrag van  1,5 mln heeft vermogen niet verlaten


Juli 2019


De Hoge Raad oordeelt dat het bedrag van € 1,5 mln het vermogen van X op 1 januari 2013 niet heeft verlaten. Dit bedrag behoort dan ook tot het box
3-vermogen van X.

Hoge Raad legt liquiditeitsverliesregeling in voordeel belastingplichtige uit


Juni 2019


De Hoge Raad oordeelt dat X NV in 2010 een liquidatieverlies ten laste van haar resultaat kan brengen. Toetsing of aan de niet-voortzettingseis is
voldaan, moet namelijk plaatsvinden op het moment dat de vereffening van het ontbonden, overdragende lichaam is voltooid.

Box 3-heffing vormt op stelselniveau schending eigendomsrecht: Hoge Raad grijpt echter niet in


Juni 2019


De Hoge Raad oordeelt dat voor de jaren 2013 en 2014 op stelselniveau het (nominale) rendement van 4% niet meer haalbaar was voor belastingplichtigen

zonder daar (veel) risico voor te hoeven nemen.

Hoge Raad zet streep door berekening inspecteur van KIA bij samenwerkingsverband


Mei 2019


De Hoge Raad oordeelt dat X recht heeft op een KIA van € 15.470,--. De Hoge Raad overweegt daarbij dat de samentelbepaling voor de investeringen
alleen maar van belang is om de hoogte van de KIA te bepalen. In dit geval bedraagt de KIA € 15.470,--, omdat in totaal voor € 97.032,-- is geïnvesteerd.

DGA dubbel gepakt met maatregel tegen excessief lenen bij eigen BV


April 2019


Het conceptwetsvoorstel tegen excessief lenen van de aanmerkelijkbelanghouder bij de eigen vennootschap zal de praktijk niet onberoerd laten. Dat is niet verwonderlijk, nu Financiën veel te ver doorschiet en de dga, door een blunder in de systematiek, dubbele belastingheffing voor zijn kiezen krijgt. Edwin Heithuis en Jeroen van Strien trekken dan ook aan de bel.

Stamrechtvrijstelling niet van toepassing op ná 31december 2013 ontvangen schadevergoeding


Maart 2019


De Hoge Raad oordeelt dat de stamrechtvrijstelling niet van toepassing is op de schadevergoeding die X van A BV heeft ontvangen. X heeft de
schadevergoeding namelijk niet vóór 1 januari 2014 ontvangen.

Geen kennelijk onbehoorlijk bestuur inzake niet betalen naheffingsaanslag


Februari 2019


De Hoge Raad oordeelt dat de melding van betalingsonmacht rechtsgeldig is omdat het niet aan opzet of grove schuld van de BV is te wijten dat de
verschuldigde loonbelasting meer beloopt dan conform de aangiften is betaald. De omstandigheid dat de verschuldigde belasting meer is dan conform de
aangiften is afgedragen, kan niet als verwijt jegens de aansprakelijk gestelde bestuurder worden gebruikt.

Afgekochte pensioenen van dga terecht in IB-heffing betrokken


Januari 2019


Rechtbank Den Haag oordeelt dat X de dga-pensioenaanspraak tot een bedrag van € 135.000,-- heeft prijsgegeven. A BV had op het moment van de overdracht van de pensioenaanspraak namelijk een negatief vermogen en heeft het geld uitgeleend aan X, die geen verhaal bood.